แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ กลายเป็นงานที่น่าอ่าน

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ กลายเป็นงานที่น่าอ่าน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ กลายเป็นงานที่น่าอ่าน

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จากผลงานวิชาการ กลายเป็นงานที่น่าอ่าน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ