แสดงรายละเอียดข่าวมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "รวมพลัง สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม"

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "รวมพลัง สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "รวมพลัง สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม" ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม และสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมร้อยเครือข่ายคนทำงานวิจัยเพื่อสังคม โดยสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาวดี ตันธนวัฒน์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5389-2662 มือถือ 08-1112-9853 หรือทางอีเมลล์ cbr.foundation@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ