แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส"

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

เชิญชวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ