แสดงรายละเอียดข่าวงดเรียน โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

งดเรียน โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดเรียน โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

ประกาศงดเรียน โครงการให้ความรู้ประชาคมอาเซียน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 255
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ