แสดงรายละเอียดข่าวสอนเพิ่มเติม วิชา 177284 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

สอนเพิ่มเติม วิชา 177284 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนเพิ่มเติม วิชา 177284 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งเรื่องสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177284 ตอน 801 ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ