แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทแม่แอน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่. 13 ก.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทแม่แอน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่. 13 ก.ค. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทแม่แอน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่. 13 ก.ค. 54

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระบาทแม่แอน ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ