แสดงรายละเอียดข่าวคำชี้แจงและตัวอย่างการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่

คำชี้แจงและตัวอย่างการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำชี้แจงและตัวอย่างการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่

นักศึกษาผู้กู้รายใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ที่รับสมุดบัญชีแล้วน้องๆสามารถทำสัญญากู้กยศ.ได้แล้วนะจ๊ะหากสงสัยน้องสามารถอ่านคำชี้แจงและตัวอย่างการทำสัญญากู้ฯได้จากไฟล์ประกอบจ้า นอกจากนี้ยังสามารถดู clip วิธีการพิมพ์สัญญาได้จาก https://www.facebook.com/maneent#!/video/video.php?v=221104267933120&commentsได้ด้วยเน้อเจ้า...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ