แสดงรายละเอียดข่าวปิดรับผลงานบทความและเรียงความเข้าร่วมชิงรางวัล วัน ASEAN DAY ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

ปิดรับผลงานบทความและเรียงความเข้าร่วมชิงรางวัล วัน ASEAN DAY ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดรับผลงานบทความและเรียงความเข้าร่วมชิงรางวัล วัน ASEAN DAY ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554

ชวนนักเรียน-นักศึกษาส่งบทความและเรียงความเข้าร่วมชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตรเนื่องในโอกาส "วันอาเซียน (ASEAN DAY)" (8 สิงหาคม)

หัวข้อในการประกวด
ประเภทที่ 1 บทความระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "จากนักศึกษาสู่บัณฑิตสู่การทำงานในประชาคมอาเซียน"
ประเภทที่ 2 เรียงความระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใสในประชาคมอาเซียน"

ประเภทรางวัล
รางวัลการเขียนบทความระดับอุดมศึกษา (ประเภทที่ 1)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลการเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษา (ประเภทที่ 2)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผลในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
หรือติดต่อคุณวราลักษณ์ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ