แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ผู้สนใจสามารถดำเนินการขอรับทุนโดยส่งโครงการวิจัยตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2554 ที่ http://rps.nrct.go.th
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ