แสดงรายละเอียดข่าว2nd University Scholars Leadership Symposium 2011

2nd University Scholars Leadership Symposium 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2nd University Scholars Leadership Symposium 2011

ด้วย Humanitarian Affairs, United Kingdom จะจัดประชุม 2nd University Scholars Leadership Symposium 2011 ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2554

ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท ทั้งนี้มีส่วนลดให้แก่นักศึกษาไทยเหลือคนละ 12,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงตามรายละเอียดใน http://www.universityscholars.org.uk/ หรือ http://www.facebook.com/UniScholars?sk=info ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ