แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าประชุมเพื่อจัดกิจกรรมงานวันชาติอาเซียน

เชิญชวนนักศึกษาสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าประชุมเพื่อจัดกิจกรรมงานวันชาติอาเซียน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าประชุมเพื่อจัดกิจกรรมงานวันชาติอาเซียน

เนื่องในวันชาติอาเซียน (ASEAN Day) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 คณะนิติศาสตร์ จึงจะได้จัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ โครงการเผยแพร่กฎหมายสหภาพยุโรปและอาเซียน (EALS) จึงจะได้ประชุมเพื่อดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว
และขอเชิญชวนสมาชิก EALS ทุกคน และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน SB 4208

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ