แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเชิญชวนส่วบทความ

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเชิญชวนส่วบทความ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเชิญชวนส่วบทความ

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Advancement of Development Administration 2011 (ICADA 2011)
Theme: “Governance and Poverty Reduction in Developing Countries” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ http://icada2011.nida.ac.th/main/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ