แสดงรายละเอียดข่าวกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนการสอน" ในวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฎ อาคารภูมิราชภัฎ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สามารถยืนยันการร่วมโครงการได้ที่ งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-943043 โทรสาร 053 - 94-3043/081 681 7455

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ