แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงงาน

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงงาน

ศาลแรงงานกลางขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงงาน ในวันที่ 5 ส.ค.54 ณ ศาลแรงงานกลาง กทม.ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม ทีมละ 2 คนเพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (สมัครได้ที่พี่เนท งานกิจการนักศึกษา และสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ก.ค. 54 นี้เน้อเจ้า)ทีมที่ชนะการแข่งขัน ระดับชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงิน 5,000.- บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงิน 3,000.- บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000.- บาท จ้า...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ