แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แนะโจทย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แนะโจทย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แนะโจทย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แนะโจทย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555

รายละเอียด ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ