แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและชมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2554 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ