แสดงรายละเอียดข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปที่ คุณปัทมา จักษุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 94-3308 หรือ 089-5556661 โทรสาร 053 222268 หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.insti-research.com/2011/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ