แสดงรายละเอียดข่าว



รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน (รวมรายชื่อสำรอง)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน (รวมรายชื่อสำรอง) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน (รวมรายชื่อสำรอง)

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน และและได้ทำการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ