แสดงรายละเอียดข่าวคณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการร่วมใจสามัคคี ปลูกป่า สร้างฝายถวายในหลวง

คณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการร่วมใจสามัคคี ปลูกป่า สร้างฝายถวายในหลวง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการร่วมใจสามัคคี ปลูกป่า สร้างฝายถวายในหลวง

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ได้จัดโครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์และคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมใจสามัคคี ปลูกป่่า สร้างฝายถวายในหลวง ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 07.30-16.30 ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงช่างเคี่ยนไซต์บี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49010542

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ