แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo‏)

ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo‏) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo‏)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
อาจารย์ท่านใดสนใจ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในกลุ่มเรื่องที่สนใจผ่านทาง http://www.researchexpo.nrct.go.th หรือ http://www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2554
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ