แสดงรายละเอียดข่าวคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรายงานข่าวภายใต้สื่อใหม่ การเมืองใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรายงานข่าวภายใต้สื่อใหม่ การเมืองใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรายงานข่าวภายใต้สื่อใหม่ การเมืองใหม่

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรายงานข่าวภายใต้สื่อใหม่ การเมืองใหม่ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเดิม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ