แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ได้เข้ารับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ EALS

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ได้เข้ารับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ได้เข้ารับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ EALS

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ได้เข้ารับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ EALS

โดยจะทำการเริ่มเรียนวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษ (Diploma Programme) จะต้องเข้าชั้นเรียนกฏหมายระหว่างประเทศฯด้วย ทุกวันพุธ เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้อง SB 4208

รายชื่อดังกล่าวสามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

ส่วนรายชื่อสำรอง จะประกาศอีกครั้ง เร็วๆนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ