แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2554

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2554

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่1/2554 โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับงานกับอาจารย์ที่ตนช่วยงานได้เลยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ