แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.54

ประกาศ! เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.54

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง เริ่มเรียนกระบวนวิชา 177330 ตอน 001 ในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.54 ห้องเรียน SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ