แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ได้จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (5 ธันวามหาราช) ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2554 ณ วัดฝายหิน, วัดร่ำเปิง, วัดอุโมงค์, วัดสวนดอก, วัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดป่าดาราภิรมณ์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอเชิญชวนบุคลากรชายในสังกัด 2-5 คน เข้าร่วมสมัครโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2554 โดยไม่ถือเป็นวันลา
2. ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ (เป็นเจ้าภาพ ชุดบวชและค่าอาหาร รูปละ 3,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา)

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และรวบรวมปัจจัยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ส่งที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 054 943624-5, 943633 หรือโทรสารหมายเลข 054 943625 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ