แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ! การลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รหัส 53 และ รหัส 51 ในภาคเรียนที่ 1/2554

ประกาศ! การลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รหัส 53 และ รหัส 51 ในภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ! การลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รหัส 53 และ รหัส 51 ในภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศ การลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รหัส 53 และ รหัส 51 ในภาคเรียนที่ 1/2554 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชา ในระหว่างวันที่ 5-12 มิ.ย.54 ผ่าน www.reg.cmu.ac.th
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ