แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่นเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

การรับสมัครนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่นเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่นเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

รับสมัครนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่นเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างและสามารถยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2551

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ