แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีสืบชาตาเมืองเชียงใหม่

ณ บริเวณประตูสวนดอก

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.30 น.

(คณะนิติศาสตร์ ได้จัดรถบริการรับส่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ