แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทุกภาค ทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นใด และมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่ พี่มณีเนตร งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มเอกสารในเว็บคณะฯ โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 -17 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ(ติดตามรายละเอียดได้จากไฟล์ประกอบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ