แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์รับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 จำนวน 20 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ประกอบนะจ๊ะ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก แบบฟอร์มเอกสารในเว็บไซต์คณะฯ ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครคือ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 8-15 มิ.ย.54 ในวัน เวลาราชการ ที่พี่เนท งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน วันที่ 21 มิ.ย. 54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ