แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Believe in Thailand

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Believe in Thailand - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Believe in Thailand

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทยพร้อม ยกระดับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการไทยสู่เวทีโลกและให้ความรู้เรื่อง MICE ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ 1 โรงแรม เลอ เมอริเดียน ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.30 น.สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 694 6026 หรือ 086 508 8575 หรือ http://www.tceb.or.th/believe-in-thailand

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ