แสดงรายละเอียดข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะด้านสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะด้านสารสนเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะด้านสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะด้านสารสนเทศ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2554 ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ http://library.cmu.ac.th/training54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ