แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันวิจัยพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" (Executive Summary & Abstract) ระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม 2554 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.rdit.in.th/index.php?name=news&file=readnews&id=14

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ