แสดงรายละเอียดข่าวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ