แสดงรายละเอียดข่าววันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ทื่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง SB 1122 คณะสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ