แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2551

คณะนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ