แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2555 (Monbukagakusho:MEXT) ทุนปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2555 (Monbukagakusho:MEXT) ทุนปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2555 (Monbukagakusho:MEXT) ทุนปริญญาตรี และทุนนักศึกษาวิจัย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งหมดที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทุนญี่ปุ่นประจำประเทศไทย :
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2554 ณ สถานกลสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (053-203367 ต่อ 190 หรือ 104) หรือสถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น (โทร.02-2078504)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ