แสดงรายละเอียดข่าวDurham University แจ้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทุน 2012/13 Fellowship Opportunity

Durham University แจ้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทุน 2012/13 Fellowship Opportunity - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Durham University แจ้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทุน 2012/13 Fellowship Opportunity

Durham University แจ้งเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ทุน 2012/13 Fellowship Opportunity ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน และสามารถสมัครไปยังแหล่งทุนได้โดยตรง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2554

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ