ทุนวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกา (ฟุลไบรท์)

ข่าววิจัย

ทุนวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกา (ฟุลไบรท์)

โดย
mameaw_kaมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) Thailand – U.S. Educational Foundation เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar จำนวน 3 ทุน

2. ทุน Fulbright -Thailand Research Fund Thai Junior Research Scholarship Program จำนวน 7 ทุน

ปิดรับสมัคร 16 กันยายน 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก