แสดงรายละเอียดข่าวทุนวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกา (ฟุลไบรท์)

ทุนวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกา (ฟุลไบรท์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัยและการสอนระยะสั้น มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกา (ฟุลไบรท์)

โดย
mameaw_kaมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) Thailand – U.S. Educational Foundation เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar จำนวน 3 ทุน

2. ทุน Fulbright -Thailand Research Fund Thai Junior Research Scholarship Program จำนวน 7 ทุน

ปิดรับสมัคร 16 กันยายน 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ