แสดงรายละเอียดข่าว



ข่าวด่วน!!! ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

ข่าวด่วน!!! ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวด่วน!!! ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นที่ 1 และ 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ของหน่วยศึกษากฎหมายสหภาพยุโรปและอาเซียน (EALS)

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ พี่กุ้ง (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ชั้น 1 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ