แสดงรายละเอียดข่าวกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66 ที่นครนิวยอร์ก

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66 ที่นครนิวยอร์ก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66 ที่นครนิวยอร์ก

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้ามีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีโลก

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกับคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66 ระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคมนี้ ที่สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญและในสถานการณ์จริง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 24 มิถุนายนนี้ โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี สัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผลการเรียนดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมที่จะดำเนินการเมื่อได้รับคัดเลือก คือมีส่วนร่วมในการยกร่างถ้อยแถลงของไทย ในประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในช่วงการประชุม รวมทั้งสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/2672.php?id=39544 หัวข้อประกาศรับสมัครเยาวชนเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกับคณะผู้แทนไทย ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 66

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ