แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 108 รูป ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ในเวลา 06.30 น. พร้อมทั้งร่วมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน ในเวลา 19.00 น. ณ วัดฝายหิน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ