แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ และรวมถึงได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ใ นวันจันทร์ ที่ 30 พ.ค. 54เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SB1122 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการตามไฟล์ประกอบและสามารถส่งแบบตอบรับได้ที่คณะนิติศาสตร์, สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์หรือทางโทรศัพท์ 053-942904,โทรสาร 053-942914 ภายในวันที่ 25พฤษภาคม 2554ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ