แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University ประเทศเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University ประเทศเกาหลี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju National University ประเทศเกาหลี

ด้วย Gangneung-Wonju National University ประเทศเกาหลี รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อศึกษาภาษาเกาหลี สำหรับภาคการศึกษา Fall 2011 (เริ่มเรียนปลายสิงหาคม 2554) ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นในสมัครได้ที่ พี่กุ้ง (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) โทร.053-942906 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ