แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า

ย้ำกันอีกครั้งสำหรับกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่า นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเลยกำหนดจะไม่สามารถกู้ยืมได้นะคะ และหากน้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกฯ ในวันที่ 26 ม.ค.ก็จะไม่สามารถกู้กยศ.ได้จนกว่าจะติดต่อกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าฟังบรรยายโครงการปลูกจิตสำนึกฯหลังกำหนดนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ