แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions?

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions? - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions?

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EU Competition Law: A Model for New Competition Jurisdictions?” ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) ณ ห้องสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://competition2011.thaieurope.net/ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ