แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

แจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์


คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์
ตามรายละเอียดไฟน์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ