แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2554

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2554

กระบวนวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร(ภาคพิเศษ)คณะนิติศาสตร์ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2554 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์ประกอบนี้ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ