แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูด้านโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูด้านโรงพยาบาลสัตว์เล็ก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูด้านโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางและกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูด้านโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เนื่องจากขณะนี้ยังมีการโจรกรรมทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจำ ซึ่งจากการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายและขยายผลทางคดี ทำให้ทราบข้อมูลว่าคนร้ายได้ใช้เส้นทางด้านข้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นส่วนใหญ่ออกจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางออกด้านข้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และปรับเปลี่ยนให้ใช้เส้นทางด้านหลังโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยกำหนดเปิดเวลา 16.00 น. และปิดเวลา 19.00 น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ