แสดงรายละเอียดข่าวUpdate!!! โครงการ Hitachi Young Leader Initiative (HYLI) ครั้งที่ 11

Update!!! โครงการ Hitachi Young Leader Initiative (HYLI) ครั้งที่ 11 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Update!!! โครงการ Hitachi Young Leader Initiative (HYLI) ครั้งที่ 11

บริษัทฮิตาชิ ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ เข้าร่วมโครงการ Hitachi Young Leader Initiative (HYLI) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

หัวข้อ The New Stage for Asia - talking an Asian perspective to manage sustainable development and economic integration

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การประชุมแสดงความคิดเห็น
- workshop
- กิจกรรมภาคสนาม
- โต้วาที
- งานแถลงข่าวเพื่อประกาศจ้อเสนอแผนงานแนะนำของนักศึกษาแต้ละประเทศ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ตัวแทนนักศึกษา 4 คนจากแต่ละประเทศ (ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย,สิงคโปร์, ไทย, หมู่เกาะฟิลิปปินส์, เวียดนาม)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 กรกฏาคม 2554

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ